TKP HEADLINE

ภูมิปัญญาการแทงหยวก - ภูมิปัญญาชาวบ้าน - ด้านศิลปะประดิษฐ์

 


การแทงหยวก เป็นศิลปะ ที่ต้องใช้ความชำนาญ และใช้สมาธิสูง เนื่องจากเป็นวิชาความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่อดีต        โดยใช้วัสดุที่หาง่าย คือ ต้นกล้วย มาสร้างงานฝีมือ   ซึ่งมักใช้ในงานตกแต่งประดับ เมรุเผาศพ งานบวช งานกฐิน และ     งานตกแต่งอื่นๆ สืบทอดกันมาหลายร้อยปี(อ่านเพิ่มเติม...)

วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 


วัดม่วงตั้งอยู่ในตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นวัดที่มีองค์พระที่ใหญ่ที่สุดในโลก นักท่องเที่ยวต่างพาครอบครัวมาไหว้พระขอพรหลวงพ่อใหญ่วัดม่วง(อ่านเพิ่มเติม...)

 

แอน&โอ๋ Homemade Bakery

 


ร้านกาแฟ และขนมปัง ที่เจ้าของเริ่มต้นจากธุรกิจการทำขนมปังเล็งเห็นว่าธุรกิจร้านกาแฟมีสถานการณ์การเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงตัดสินใจทำร้านนี้ขึ้นเพื่อขายเครื่องดื่มไปพร้อมกับขนมปัง เบเกอรี่ โดยเน้นกรรมวิธีการชงกาแฟ การมีบริการเสริมต่างๆภายในร้าน เพื่อเป็นการดึงดูดกระตุ้นความต้องการให้กับลูกค้าและสร้างความประทับใจ(อ่านเพิ่มเติม...)

พิธีห่มผ้าพระนอน วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

 


พิธีห่มผ้าพระนอน เป็นพิธีที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทย และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อมา โดยชาวอ่างทองเชื่อว่าในการห่มผ้าพระนอนจะส่งผลบุญให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นแก่ตนเอง และครอบครัว และจะจัดพิธีนี้ในช่วงเทศกาลสำคัญของทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา ฯลฯ(อ่านเพิ่มเติม...)

วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

 วัดขุนอินทประมูลแห่งนี้สันนิษฐานว่า สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตามพุทธลักษณะแต่ถ้าศึกษาความเป็นมา มีหลักฐานแน่ชัดว่าดินแดนแถบนี้เป็นถิ่น ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการทำเกษตรกรรม เมืองอ่างทองในสมัยทวาราวดีมีผู้คนเข้ามาอาศัยตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านเมืองพระพุทธไสยาสน์ขุนอินทประมูลประวัติเล่าว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 1870 สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ตรงกับสมัยของพระยาเลอไทครองราชย์กรุงสุโขทัยราชธานี(อ่านเพิ่มเติม...)

นางรำพึง คงบวร -ภูมิปัญญาชาวบ้าน - ด้านขนมไทย

 


นางรำพึง คงบวร เป็นภูมิปัญญาการทำขนมไทยของตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เกิดจากการสืบทอดสูตรการทำวิธีการทำจากรุ่น สู่รุ่น จนตกมาถึงรุ่นหลาน โดยได้กล่าวว่า "จะสืบทอดการทำขนมไทยต่อไปให้ลูกหลานได้ทำ เพื่อให้ขนมไทยไม่เลือนหายไปจากคนไทย"(อ่านต่อไป...)

นายสองเมือง พันธุรัตน์ - ภูมิปัญญาชาวบ้าน - ด้านดนตรีไทย

 


อาจารย์สองเมือง พันธ์ุรัตน์ เป็นภูมิปัญญาที่มีองค์ความรู้ด้านดนตรีไทย มีการถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีไทย ตั้งแต่   การฝึกทักษะเบื้องต้น การจดจำทำนองเพลง การนอยเพลง และการฝึกต่อเพลง อาจารย์สองเมืองเป็นผู้ที่เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายในการถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังได้มีความรู้สืบต่อไป(อ่านเพิ่มเติม...)

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอ่างทอง. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand